Povídaček o čertech není nikdy dost, Tož, kdysi dávno…  Pověst, kterou naleznete níže, vám přiblíží kouzelné tajemství Čertova mlýna. Nicméně někteří lidé, kteří se procházeli kolem těch podivných děr a skal na Čertově mlýně, mají odlišný náhled. Praví, že jsou to vlastně výsledky odsedání a rozjíždění bloků godulského pískovce.

Pustevny

Nejjednodušší cesta k vrcholu Čertova mlýna, jehož výška dosahuje 1206 m n. m., vede ze sedla Pusteven. Na Pustevnách naleznete zpoplatněné záchytné parkoviště, do sedla se lze dostat i lanovkou z trojanovické strany. Vrch Čertův mlýn je odsud vzdálen pouhých 3 km. Avšak až se ocitnete na posledním kilometru, zjistíte, že cesta se znenadání zvedá strmě vzhůru – celkové převýšení činí zhruba 300 metrů.

Na samém vrcholu, kromě několika kamenů vytvořených do „hradů“, se mnoho zajímavého nenabídne. Nicméně, když se rozhodnete sestoupit pár desítek metrů ze svahu, mimo známou turistickou trasu, ocitnete se mezi skalními bloky.

Nejvýraznějším útvarem je tzv. čertův stůl. Jde o impozantní kamennou desku, vážící solidních 6,5 tun, která stojí na dvou pravidelných kamenných soklech. Jeho podoba, jasně připomínající stůl, vzbuzuje dodnes mnoho otázek a spekulací.

Pověst o Čertově mlýně

Před dávnými časy bydlila pod starou hutí selka s jedinou dcerou. Tato byla již při letech, a proto chasa málo si jí všímala, takže jednou mrzutě pronesla „Kdyby sám čert přišel, hned bych ho chtěla“. Brzy poté přišel na přástky v té chalupě myslivecký mládenec, který hned kolem domácí dcery se měl, matka však řekla, že myslivci nemají žádného domova. Zdráhala se dáti mu dceru za ženu, ale když vychloubal se bohatstvím svým, dceru mu konečně slíbila. Stanovila si jedinou podmínku, aby do osmačtyřiceti hodin tam na vrchu vystavěl mlýn, aby se v něm hned mohlo mlít. Při tom zůstalo.

 Druhého dne k nim přišel starý strýček, který sotva uslyšel, co se stalo, zachmuřil svou tvář a hned se pokřižoval. Jen se otázal – „nepodívali jste se mu na nohy, neměl snad koňské kopyto?“. 

A vypravoval, jak od rána již po Bečvách starý žebrák jakýsi chodí a všechny kohouty skupuje. I radil jim, aby si jednoho kohouta dobře uschovali. A tak se stalo, že když žebrák ten skutečně i k nim přišel, řekli, že nedávno kohouta zabili. Žebrák se zaškaredil a odešel pryč. Čas docházel, myslivec stavěl mlýn a dílo se mu dobře dařilo.

 Když pak nastal druhá noc a mlýn již byl téměř hotov, zakokrhal brzy po půlnoci kohout, kterého selka na střechu stavení vysadila. Tu čert, který právě nesl velikou skálu na zádech řetězy opásanou, upadl s kamenem a moc jeho byla zlomena. Skála ta pak do dneška leží pod horou a jsou v ní čertova záda a čertovy řetězy vytlačeny.

Čertův stůl

Na první pohled překvapí Čertův stůl – kamenná deska na dvou blocích. Jde o impozantní kamennou desku, vážící solidních 6,5 tun, zdánlivě přírodní, zároveň objekt různých spekulací o jeho původu. Někteří vidí umělecký zázrak vytvořený přírodou a erozí, jiní tvrdí, že je dílem lidí, možná Keltů, jakožto prastarý rituální stůl nebo observatoř. Čertův stůl spojuje nádhernou přírodu s tajemným původem, vyzývající k odhalení starodávných tajemství.
* Na atraktivitě místa ubírá zjištění že Čertův stůl se nachází mimo turisticky značenou trasu a podle pravidel Chráněné krajinné rezervace Beskydy je zakázáno pohybovat se mimo značené trasy pod pokutou!

Turistické trasy na Čertův mlýn

Trasa / okruh: cca 11 km / 3:30 h, stoupání / klesání cca 650m, Výchozí bod: parkoviště na Pustevnách
Po červené přes Tanečnici – Skalku – Čertův Mlýn, po zelené směr Martňák – PR Klíny – odbočit zkratkou doprava zpět na Pustevny po červené – Maňáky – Mořské oko – Pustevny

Trasa: PUSTEVNY – MARTIŇÁK – PUSTEVNY
Pro ty, kterým kilometry v nohách nedělají potíže, doporučuji sejít z Čertova Mlýna až ke chatě na Martiňáku a okruhem se vrátit v mírném stoupání zpět na Pustevny.
Trasa měří cca 17 km / 5-6 hod chůze.

Trasa: PUSTEVNY – MARTIŇÁK – HORNÍ BEČVA
Pokud se na Pustevny vyvezete autobusem, tak doporučuji sejít z Martiňáku až na Horní Bečvu. Turistka Vás vyvede kousek pod hotel Valaška. Trasa měří cca 13 km / 4 hod chůze. Dále pak autobusem …

Asi nemusím moc připomínat, že zdejší kraj je borůvkami – po našem „haferami“ obsypaný.
Dobrou chuť.

Turistické informační centrum Rožnov p.R.

Související příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *