Zvu Vás na krátkou vycházku, možná i zastavení v čase. V rámci krátké procházky se podíváme na jeden z židovských hřbitovů na Valašsku – v Brumově. Hřbitov se nachází severně od města v polích nalevo od silnice vedoucí na Valašské Klobouky, známé též jako trati Židáky za městem. Pro některé lidi to bude cesta k vyjádření smutku a vzpomínání na milované, zatímco pro jiné, to může být také způsob, jak se zamyslet nad historií v regionu.

Židovský hřbitov v Brumově

Židovský hřbitov má nepravidelný půdorys uložený na mírném kopci obráceném k jihu. První písemná zmínka o hřbitovu pochází z roku 1758, s posledním pohřbem v roce 1931. V roce 1985 proběhla komplexní oprava poničeného hřbitova z doby druhé světové války. Asi padesát náhrobků z žuly, pískovce i mramoru bylo postaveno na původní místa a hřbitov byl oplocen.

Pamětní deska, odhalená v roce 1993, nese jména židovských občanů umučených v koncentračních táborech. Tento památník, dokumentující historii brumovské židovské menšiny, je zanesen v seznamu národních kulturních památek. Z fotografie děkujeme Káje Janošové a Petru Kosíkovi.

Je dobré se umět zastavit a uctít památku mrtvých.

Židovská obec v Brumově

Po staletí byla židovská obec v Brumově nejstarší a dlouho jedinou na Valašsku. Disponovala modlitebnou, rituální lázní (MIKVE – v judaismu tradičně sloužící k rituálnímu očištění osob a předmětů) a hřbitovem.

Historie židovské obce v Brumově

O historii této komunity existuje jen málo informací, ale víme, že v polovině 18. století byla brumovská židovská obec nejstarší a jedinou na Valašsku. Její domy byly rozptýleny mezi ostatním obyvatelstvem, a proto nemůžeme hovořit o souvislé židovské čtvrti. Židé si své domovy přizpůsobovali místním podmínkám a okolí (často to byla dřevěná roubená stavení). Během největšího rozkvětu obce lze odhadovat přítomnost asi 60-80 židovských obyvatel, což představovalo 10-15 rodin a domů.

Info v místě: Infocentrum Brumov-Bylnice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *