Sedlo Bumbálka vybízí k výletům na obě strany hranice. Já si zvolil kratší okruh – výlet přes prales rezervace Salajky k Maxově nádrži a přes Smutníky kolem Masarykovy chaty zpět na Bumbálku.
Zhruba 11 km a 3,5 hodiny cesty.


Výlet začínáme až na samé hranici se Slovenskem. Jezdí tudy autobus (Horní Bečva – Makov), přesto příjezd autem je asi jednodušší. Auto jsme zaparkovali na neplaceném parkovišti a vydáváme se po žluté značce dolů z kopce směrem k Národní přírodní rezervaci Salajka.

Národní přírodní rezervaci Salajka

Před vstupem do lesa si všimněte upozornění na výskyt šelem, je potřeba se tedy chovat ostražitě i ohleduplně. Část rezervace je oplocena a nehodí se vstupovat mimo chodník. Odměnou jsou však hezké pohledy na mechem pokryté staré padlé stromy. Tajemný nádech má toto místo především v mlze.

* Pralesní rezervaci tvoří velmi vzácný zbytek jedlobukového pralesa s průměrným věkem přes 280 let. Legendární jedlí zde byla tzv. Tlustá Tonka, která měla kolem 350 let.

Myslivna Salajka

Pokračujeme až k myslivně Salajka. Zde je potřeba respektovat soukromí. Dobré je obejít usedlost kolem lesa a pokračovat dál po modré značce Cyrilometodějskou stezkou. Část cesty je po asfaltové šotolině. Po levé straně míjíme starý les s mechovými polštáři a vpravo sledujeme potok Malou Smradlavu.

ZKRATKA – stát se může ledacos a na dohled od kopce Hukvaldek (zhruba v 1/3 trasy) si lze cestu zkrátit. Vpravo po asfaltce, která navazuje na zelenou turistku vedoucí zpět k Masaryčce / Bumbálce.

Kolem Hukvaldku 692 m n.m.

Ale my obcházíme kopec Hukvaldek až rozcestí Pod Klínem. Opět se nabízí malá vsuvka:
* Milovníci sirných pramenů si mohou trasu prodloužit až k sirnému pramenu Smradlavy
(stále po asfaltce kolem říčky – zacházka cca 30 min.

Foto: Lenka Čermáková a Fany Rusínová, děkujeme

Na rozcestí Pod Klínem odbočujeme vpravo, tím navazujeme na zelenou značku proti proudu Smradlavy.
To už se točíme zpět k Bumbálce.

Maxova nádrž

Stále po asfaltu až k Maxově nádrži, kde na nás čeká hezké nové odpočívadlo. Můžete si zde odpočinout a pojíst zásoby. Maxova nádrž měla svého času velkou roli ve splavování dřeva. Nakrácené špalky dřeva se skládaly kolem toku říčky a za pomoci velké vodní vlny (umělé povodně) se splavily po proudu až k bývalým Frýdlanským hutím.

* Splavovací nádrž (neboli klauz) pomáhala zvyšovat průtok vody, potřebný pro splavování dřeva. Byla postavena po roce 1836 a pojmenována po olomouckém arcibiskupovi Maxmiliánu Josefovi Sommerau-Beckhovi. Jedná se o největší beskydský klauz se sypanou hrází, která je 30 m dlouhá a 8 m vysoká.

Fotografie Maxova klauzu poskytli Jiří Škrobák a Honza Hanys, děkujeme.

Rozcestí Smutníky a Masarykova chata

Od Maxovy nádrže pokračujeme dál do kopce po zelené značce až k rozcestí Smutníky. Zde se nachází studánka s vynikající vodou. To už máme skoro na dohled Bumbálku. Na rozcestí opět vpravo, cestičkou následujeme červenou značku po státní hranici směrem k Masarykově chatě. Pozdravíme trpaslíka a už jen pár minut (1,5 km) mírně z kopce na místo startu na Bumbálce.

Autor Jiří Klein, děkujeme

Související příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *