Veřovická desítka

Dub132024
Čas: 11:30 – 15:00
Veřovice

Běh pořádá Orlovna Veřovice. Závod dlouhý 10 km, který vede po rovinaté, asfaltové trati s minimálním převýšením.